خبر نامه گويا

 

بازديد کننده محترم

به دليل تعداد کثير بازديدکنندگان خبرنامه، از ديروز شاهد کندي شديد دسترسي به سايت هستيد. ضمن پوزش از شما، مسئولين فني گويا در حال رفع اين مشکل هستند. لطفا دقايقي ديگر مجددا دسترسي به سايت را آزمايش نماييد.

با پوزش از شما
مدير خبرنامه گويا

 

بازگشت به صفحه اصلي گويا